Poland – Social Work Programs

Policealna Szkola Sluzb Spolecznych
ul. Hallera 245 PLGdansk
80-502
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Sekja Pracownikow Socjalnych
U.Partyzantow 4m 10
Warsaw
00-629
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Social Workers School
School of Sopcieal Services
ul. Janiny Bartkiewiczowny 93
Torun
87-100
Degrees offered:
Website: www.sppss.torun.pl

___________________________________________

Szkola Policalna Województwa
Slaskiego, w Bielsku-Bialej
ul. Mlodziezowa 7
Bielsko-Biala
43 309
Degrees offered:
Website: www.bsps.edu.pl

___________________________________________

Szkola Policealna
Pracownikow Sluzb Spolecznych
Ul. Hallera 245
Brzezno Gdansk
80-502
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Szkola Policealna
Pracownikow Sluzb Spolecznych
Ul. Szpitalna 50 A
Chelm
22-100
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Szkola Policealna
Pracownikow Sluzb Spolecznych
Ul. Obronocow 31
Warszawa
03-933
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Szkola Policealna Pracownikow
Ul. 11 Listopada 27
Radom
26-600
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Szkola Policealna Pracownikow
Ul. Plac Orlla Bialego 2
Szczecin
70-562
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

University of Silesia
12 Bankowa st
Katowice
40-007
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

University of Warmia & Mazury in Olsztyn
Faculty of Social Sciences, Department of Social Pedogogy
10-447 Olsztyn
Glowackiego
17
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

University of Warsaw
Dept. of Social Pedagogy
Mokotowska 16/20
Warszawa
00-561
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Gdanski
Katedra Socjologii
Ul. Bazynskiego 1 A
Gdansk
80-309
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Gdanski Katedra Socjologii
ul. Bielanska 5 PL –
Gdansk
80-851
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet im Adama Mickiewicza
Wydzial Studiow Edukacyjnych
Ul. Samarzewskiego 89 C
Poznan
60-568
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Jagiellonski
Instytut Socjologii
Ul. Grodzka 52
Krakow
31-044
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Lódzki (Lodz)
Zaklad Socjologii Ogólnej; Instytut Socjologii
Drezydenta Gabiela Naratowicz 65
Lódz
90-215
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Mikolaja Kopernika
Zaklad Pedagogiki Spolecznej
Ul. Asnyka 2
Torun
87-100
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Opolski Instytut Nauk Pedagogicznych
ul.Oleska 48 PLOpole
45-092
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Slaski (University of Silesia)
Faculty of Social Science
ul. Bankowa 11 PLKatowice
40-007
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Slaski Katedra Pedagogiki Spolecznej
ul. Grazynskiego 53 PLKatowice
40-126
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Warminsko-Mazurski (University of Warma & Mazury in Olsztyn)
Faculty of Societal Sciences & Art
ul. Glowackiego 17
Olsztyn
PL-10-447
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Warszawski
Instytut Polityki Spolecznej
Ul. Nowy Swiat 69
Warszawa
00-046
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Warszawski Katedra Pedagogiki Spolecznej
Wydzial Profilaktyki i Resocjalizacji Problemów Spolecznych
ul.Podchorazych 20 PLWarsaw
00-721
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwersytet Wroclawski
Zaklad Pedagogiki Spolecznej
ul. Dawida 1 PLWroclaw
50-527
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Uniwesytet Marii Curie Sklodowskiej
Zakland Andragogiki
Ul. Narutowicza 12
Lublin
20-084
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Warsaw University
Institute for Social Prevention and Correction
Podchorozych 20
Warsaw
00-721
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Wyzsza Szkola Pedagogiczna
Katedra Pedagogiki Spolecznej
Ul. Glowackiego 17
Olsztyn
10-447
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Bydgoszczy
Katedra Pedagogiki Spolecznej
ul. Chodkiewicza 30 PLBydoszcz
85-064
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Wyzsza Szkola Pedagogiki Specjalnej
Warszawie im.M.Grzegorzewskiej
ul. Szczesliwiecka 40, PLWarsaw
02-353
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Zespol Studium Zawodowego
Ul. Lwoska 24
Jaslo
38-200
Degrees offered:
Website:

___________________________________________

Zespol Szkol Medycznych (Ostrow Wielkopolski & Zielona Gora)
Ul. Limanowskiego 17
Ostrow Wielkopolski
33-401
Degrees offered:
Website: